top of page
ROSSASSA SANT BARTOMEU.png

ESGLÉSIA DE SANT BARTOMEU
(SÓLLER)

catalana.png

5

CAPELLA DEL ROSER-DESCRIPCIÓ

00:00 / 02:03
20-CAPELLA-DE-LES-ÀNIMES.jpg

La primera pedra d'aquesta capella és va col·locar el dia 24 de juny de 1754.

La capella té una entrada coberta amb volta de canó.

En aquest punt val la pena que ens fixem en el trespol de la capella. És un mosaic de la casa "Mosaico Nolla" de València. Se tracta de la primera ceràmica d'altes prestacions fabricada a Espanya. Va ser introduïda des d'Anglaterra per l'empresari Miquel Nolla Bruixet a mitjans del segle XIX.

Si seguim entrant a la capella, ja al creuer, a la paret dreta podem veure, sobre una mènsula de fusta daurada, la talla del Nin Jesús de Praga. En aquest mateix costat trobam la gran pintura de l'Assumpció de la Mare de Déu. Ja al sòtil, sobre la volta de canó, hi ha una pintura que representa dos àngels que porten el que sembla un rosari, obra de Mateu Banús.

També al creuer però a la paret esquerra podem veure, simètrica al Nin Jesús de Praga, la imatge de Sant Francesc de Paula. En front de Sant Francesc de Paula se troba, també sobre una mènsula, la imatge de Sant Blai. A la paret d'aquest costat trobam la gran pintura que representa l'Ascensió del Senyor.

A la cúpula podem veure vuit pintures d'àngels obra de fra Albert Borguny Castelló.

Ja dins el presbiteri, a la paret dreta, hi ha una pintura que representa la Presentació de Jesús al temple, anomenada també la Purificació de Nostra Senyora.

Al sòtil, sobre la volta de canó i al presbiteri, hi ha una pintura que representa l'Anunciació de l'Arcàngel Sant Gabriel a la Verge Maria, obra de Mateu Banús.

L'altar d'aquesta capella és de pedra jaspi vermella.

bottom of page