top of page

GRUP D'ANIMACIO MISSIONERA - SÓLLER

2.jpg
1.jpg
4.jpg
5.jpg
3.jpg

CARTA D'IDENTITAT

1) Qui som?

 

• Som un grup de cristians (laics, preveres i religioses) compromesos dins la tasca parròquia. Cap els anys 70 es constitueix formalment

• Volem esser sensibles a la dimensió missionera de l'Església

• Alimentem la nostra acció pastoral, a través de: la vida de pregaria la vida sagramental el treball quotidià l'acció catequètica d'infants i joves la relació amb Esglésies de països de missió

• Mensualment tenim la trobada ordinària de treball

 

2) Presencia en el món dels mitjans de comunicació, amb:

 

• noticiaris d’informacions missioneres

• entrevistes a missioners que passen per casa nostra

• articles d'opinió missionera

• seleccions de documents d'Església

 

3) Organització de les Jornades Missioneres:

 

• Visites a escoles i col·legis

• Publicitat al carrer i mitjans de comunicació

• Col·lectes: Domund, Campanya contra la Fam, Mallorca Missionera i altres

 

4) Convidar missioners per:

• compartir l’eucaristia dominical xerrades i taules rodones

• compartir la taula de la pregària o lo taula del menjador

 

5) Mantenir una comunicació viva entre els missioners sollerics o que han treballat a Sóller, per mitjà de cartes, felicitacions nadalenques, enviar-los els mitjans de comunicació local o retalls de premsa, etc.

 

6) Recollida de material per a les cases i parròquies de missioners: roba, ormejos de cuina, medicines, aliments, ornaments litúrgics..., etc.

 

7) Participació a les trobades missioneres diocesanes i interdiocesanes.

 

8) Visitar, en la mesura de les possibilitats de les Missions Diocesanes.

 

9) Organitzar celebracions i recessos pel forment de vocacions missioneres, per la pau dels països d’emissió, etc...

 

10) Acompanyar espiritualment i econòmicament si és necessari, els familiars dels missioners.

bottom of page