top of page
ROSSASSA SANT BARTOMEU.png

ESGLÉSIA DE SANT BARTOMEU
(SÓLLER)

catalana.png

15

CAPELLA DE SANT JOSEP

00:00 / 01:35
20-CAPELLA-DE-LES-ÀNIMES.jpg

Ens trobem a la capella de Sant Josep. Presidint un retaule barroc del segle XVIII podem veure la talla policromada de Sant Josep, és obra de l'escultor mestre Mateu Joan. Porten el Sant i el Nin Jesús sengles corones de plata que foren beneïdes el dia 30 de setembre de 1905, abans duien corones de fusta. L'any 1906 s'estrenà la vara de lliris del Sant i l'any 1907 l'esfera amb la Creu que du el Nin. Tota la plata és obra de l'argenter Josep Forteza Rey.

A la part superior del conjunt trobam un escut que, en relleu, ens mostra unes eines de fuster que al·ludeixen a l'ofici del pare de Jesús també obra de Miquel Arcas. Abans hi havia un escut amb una ballesta en referència als patrons d'aquesta capella que era la família Ballester del Port.

Val la pena que ens fixem amb els relleus de les parets laterals de la capella. A l'esquerra trobam un relleu de Santa Apol·lònia que porta una pedra a la mà i se troba sobre un foc. Tot són al·lusions al seu martiri. A la paret dreta podem veure el relleu de Santa Margalida trepitjant un drac que representa el maligne.

A la part superior dels relleus de Santa Apol·lònia i de Santa Margalida trobam altres relleus que representen les diferents eines utilitzades pels fusters.

bottom of page