CONFRARIA EL CALVARI

Any de fundació: 1976

Confrare fundador: Joan Josep Barceló Busquets

Nombre de confrares en l'actualitat: 38

President actual:  Félix Cuartero Montes