top of page

ANUNCI

L'àrea de l'anunci o martyria o funció profètica (primer anunci, catequesi, predicació, reflexió teològica) ha de brillar en la societat com a anunci alliberador d'una Paraula i un missatge que són clau d'interpretació de la vida i de la història. Davant la demanda de sentit i experiència del mal, que indueix a tants homes al fatalisme ia la desesperació, els cristians han de ser portadors d'esperança, «enemics de l'absurd, profetes del significat» (Paul Ricoeur), a través de l'anunci de Jesús de Natzaret, que revela l'amor del Pare i inaugura la vinguda del Regne.

ANUNCI
PREBAPTISMAL

Per pares, mares i padrins que volen fer els seus fills cristians i batiar-los en la fe cristiana catòlica.

PROCÉS DE FE
INICIACIÓ CRISTIANA

Per pares, mares, nins i nines que volen fer un Procés de Fe i en aquest itinerari rebre els sagraments de la Iniciació Cristiana.

ACOMPANYAMENT
PREMATRIMONIAL

Itinerari prematrimonial per parelles que demanen el sagrament del matrimoni per l'església i davant Déu.

GRUP JOVE.png
GRUP JOVE
AMICS DE JESÚS

Grup de joves cristians que volen seguir fent camí amb Jesús i ser testimonis del seu Evangeli dins el món.

bottom of page