top of page

LITÚRGIA

L'àrea de la litúrgia, en el seu sentit més ampli (eucaristia, sagraments, any litúrgic, devocions, oració), abasta el conjunt de ritus, gestos simbòlics i celebracions de la vida cristiana com anunci i do de l'acció salvadora de Déu. Respon a l'exigència de celebrar la vida i d'acollir i expressar en el ritu la lloança i gratitud pels dons divins de la salvació. Davant els límits mortificantes de la racionalitat i de la manca de sentit, la comunitat cristiana - i en ella la família - està cridada a crear espais on la vida i la història, alliberades del seu opacitat, siguin celebrades i exaltades com a projecte i lloc de realització del Regne. Per mitjà de l'Eucaristia, dels sagraments, festes i devocions que jalonen l'experiència de la fe, els cristians han d'anunciar i celebrar, amb alegria i agraïment, la plenitud alliberadora de la vida nova manifestada en Crist.

GRUP DE LITÚRGIA

Grup de persones encarregats de preparar la litúrgia de l’eucaristia de la Comunitat de Cristians

Acòlits. lectors i servidors de l’altar. 

SAGRAMENTS

Celebració dels sagraments a la Comunitat de Cristians de la Vall de Sóller. Consultar amb la secretaria de la unitat pastoral.

ESGLÉSIA OBERTA

Horaris per visitar l'església de

Sant Bartomeu de Sóller

bottom of page